Kerjasama pengembangan kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas dalam bentuk kerjasama Build Operate and Transfer (bangun, kelola dan serah) diatas lahan seluas 21.000 m2