Kerjasama pengembangan kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas dalam bentuk kerjasama Build Operate and Transfer (bangun, kelola dan serah) diatas lahan seluas 21.000 m2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.